Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2018


JUDÁŠ (Tisková inzerce)

Přihlašovatel: Istropolitana D’Arcy s.r.o.


Přihlašovatel: Istropolitana D’Arcy s.r.o.

Zadavatel: Istropolitana D’Arcy s.r.o.

Typ reklamy: Tisková inzerce

Zpracovatel: Istropolitana D’Arcy

Kreativní ředitel: Peter Darovec

Art director: Vladimír Ďurajka

Copywriter: Branislav Bezák