Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019


Najlepšia idea (Tisková inzerce)

Přihlašovatel: VACULIK ADVERTISING, s.r.o.


Přihlašovatel: VACULIK ADVERTISING, s.r.o.

Zadavatel: Tatra banka, a.s.

Typ reklamy: Tisková inzerce

Zpracovatel: VACULIK ADVERTISING

Kreativní ředitel: Dejan Galovič

Art director: Peter Hrevuš

Copywriter: Lenka Bónová