Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019


Dorty (Tisková inzerce)

Přihlašovatel: Havas Worldwide Prague a.s.


Přihlašovatel: Havas Worldwide Prague a.s.

Zadavatel: Amnesty Inernational

Typ reklamy: Tisková inzerce

Zpracovatel: TBC

Kreativní ředitel: Pavel Sobek

Art director: Jakub Kolařík