Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019


PP Tiger (Product placement)

Přihlašovatel: FTV Prima, spol. s r.o.


Přihlašovatel: FTV Prima, spol. s r.o.

Zadavatel: MASPEX

Typ reklamy: Product placement

Zpracovatel: FTV Prima

Ostatní autoři: FUSE