Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019


Mentos v Heleně (Product placement)

Přihlašovatel: CET 21 spol.s r.o.


Přihlašovatel: CET 21 spol.s r.o.

Zadavatel: Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o

Typ reklamy: Product placement

Zpracovatel: MPP

Ostatní autoři: Produkt:Product placement TV pořad: Helena Brief: Klient měl zájem o komunikaci charakteristiky produktu (svěží dech) a aby bylo představenou používání produktu –že se bonbon nedává do ruky, ale má se vyloupnout z obalu a dát rovnou do pusy. Zpracování: Vtipem – dívka si bonbon vyloupne přímo do pusy a jen tak se ptá se chlapce, zda chce taky bonbon. Ten se po odpovědi „ano“ dočká k jeho překvapení svěží pusy, kdy mu bonbon dívka předá. Na jeho údiv děvče reaguje: „Tomu se říká sjednotit dech“. Chlapec tvrdí, že to byla jeho „nejlepší pusa co kdy dostal“ a že chce další...