Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019


Retro (Billboard)

Přihlašovatel: Havas Worldwide Prague a.s.


Přihlašovatel: Havas Worldwide Prague a.s.

Zadavatel: Národní muzeum

Typ reklamy: Billboard

Ostatní autoři: Designer: Vilém Kabzan

Kreativní ředitel: Eda Kauba

Art director: Jan Lesák, Jana Patočková

Copywriter: Eda Kauba