Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019


SND Dráma (Tisková inzerce)

Přihlašovatel: Istropolitana Advertising, s. r. o.
Přihlašovatel: Istropolitana Advertising, s. r. o.

Zadavatel: Peugeot

Typ reklamy: Tisková inzerce

Kreativní ředitel: Peter Darovec

Art director: Peter Hrevuš