Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2018

Nejvíc nominací 2018: McCANN-ERICKSON PRAGUE, THIS IS LOCCO, Zaraguza, Istropolitana Advertising a Wiktor Leo Burnett

Zlatá Pecka již dvacetčtyři let hodnotí to nejlepší, co v české a slovenské reklamě za uplynulý rok vzniklo. Letošními předsedy poroty byli Šimon a Michal Cabanovi a známí profíci z kreativních profesí: střihač Alois Fišárek, režisér Karel Janák, fotograf Adolf Zika, režisér a producent Viktor Tauš, kameraman Vladimír Smutný a další.

O hlavní ceny letos soutěžilo 156 reklamních prací. Zajímavý byl nárůst přihlášek do kategorie www a multimédií, kterých bylo o více než polovinu více, než v loňském ročníku. „Digitální komunikační platformy jsou pro klienty velmi atraktivní, protože svých cílů dosahují rychleji, relativně levně a zasahují svou cílovou skupinu snadněji než například v klasickém médiamixu,“ říká Tomáš Jindříšek, předseda digitální poroty.

Letošní Zlatá pecka přináší i jiný zajímavý posun: Kategorie „Product Placement“ se stala pro zadavatele až příliš těsnou. Zdaleka již nestačí umístit produkt do děje. Organizátoři Zlaté pecky tak po konzultaci s lídry TV trhu upřesnili statut soutěže tak, aby odpovídal současnému trendu. „Product Placement se stal komunikačním nástrojem na mnoha platformách, které se vzájemně prolínají a doplňují,“ podotýká předseda poroty s rozšířeným názvem Multichannel Creativity Štěpán Wolde.

Dvacet hlavních cen bude předáno na slavnostním večeru 20. února 2019 opět v Klubu lávka. Průvodcem večera bude opět krutý Jakub Kohák.