Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2017

Prihlašovatelé
Zlatá pecka 2017


Istropolitana Advertising, s.r.o.


SCHOLZ & FRIENDS s.r.o.