Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2018


MICROSITE FS8000 (www.fs8000.cz) (Multimediální a internetová prezentace)

Přihlašovatel: WDF - Web Design Factory, s r.o./Outbreak, s.r.o.


Přihlašovatel: WDF - Web Design Factory, s r.o./Outbreak, s.r.o.

Zadavatel: Stock Plzeň a.s

Typ reklamy: Multimediální a internetová prezentace

Zpracovatel: WDF - Web Design Factory, s.r.o./Outbreak s.r.o.

Kreativní ředitel: team WDF