Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019

Jiří Stránský

Jiří Stránský
předseda poroty 1997

"Reklama má obrovskou moc: povýšit sebe
i svého konkurenta k větší kulturnosti."


spisovatel a předseda českého PEN CLUBu, čestný předseda poroty


Petr
Polák

kameraman

Štěpán
Nepraš

střihač

PhDr.
Jiří
Bareš

ředitel ROOF MEDIA

Mikuláš
Prusák

ředitel inzerce ECONOMIA

Pavel
Růžička

hudební skladatel - Studio ORM

Ing.
Josef
Kubíček

výkonný ředitel MOSPRA

Vladimíra
Všetečková

redaktorka Strategie

Petr
Dvořák

hudební skladatel - Studio ORM

Jiří
Matouš

jednatel Strategie

Porota
Product placement 1997


Porota
www a multimedia 1997