Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2018

Přihláška
Zlatá pecka 2018


Přihlašovací poplatek (bez DPH):

2900 Kč

Sleva

0 Kč

K úhradě

2900 Kč


Fakturační adresa


Korespondenční adresa


 


Vkládat lze pouze soubory typu GIF, JPG, PDF, MPEG, AVI a MP3. Součet jejich velikostí nesmí přesáhnout 100 MB.

V případě videí není nutné uploadovat soubor, je možné vložit pouze link na YouTube (doporučujeme).

V případě tištěných a prostorových exponátů nauploadujte náhledové verze. Prezentační verze těchto exponátů pak zašlete v souladu s technickými podmínkami uvedenými ve statutu soutěže na adresu pořadatele.Exponát číslo 1.


 


Přihláška je nedostupná z mobilních zařízení

Pro odeslání přihlášky se prosím na tuto stránku přihlašte z počítače