Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2018


PŘIVEZOU VÁM VYŠŠÍ ZISKY (Tisková inzerce)

Přihlašovatel: COMTECH Group, spol. s r. o.


Přihlašovatel: COMTECH Group, spol. s r. o.

Zadavatel: Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o.

Typ reklamy: Tisková inzerce

Zpracovatel: Comtech GROUP, spol. s r.o.

Ostatní autoři: Robin Pospíšil

Art director: Filip Humpl, Jan Procházka