Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2018


Komunikace a filantropie, publikace k 10. výročí vzniku filantropního programu podpory umělců (Product placement)

Přihlašovatel: C&COM Advertising, s.r.o.


Přihlašovatel: C&COM Advertising, s.r.o.

Zadavatel: PRE a.s.

Typ reklamy: Product placement

Zpracovatel: C&COM Advertising / Studio Holy