Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019


Není jiná alternativa (Tisková inzerce)

Přihlašovatel: PUBLICIS Prague, s.r.o., divize Saatchi & Saatchi


Přihlašovatel: PUBLICIS Prague, s.r.o., divize Saatchi & Saatchi

Zadavatel: Radio 1

Typ reklamy: Tisková inzerce

Zpracovatel: Saatchi & Saatchi

Kreativní ředitel: Jakub Hanzlíček