Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019


"RealHit.cz" (Tisková inzerce)

Přihlašovatel: Fast Forward s.r.o.


Přihlašovatel: Fast Forward s.r.o.

Zadavatel: MOTORHIT EU spol. s r.o.

Typ reklamy: Tisková inzerce

Zpracovatel: Fast Forward s.r.o.