Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2019


Zapískej, když vidíš faul! 1 (Tisková inzerce)

Přihlašovatel: Havas Worldwide Prague a.s.Přihlašovatel: Havas Worldwide Prague a.s.

Zadavatel: Transparency International

Typ reklamy: Tisková inzerce

Kreativní ředitel: Eda Kauba

Art director: Vilém Kabzan

Copywriter: Eda Kauba