Zlata Pecka - logo

Soutěž kreativity v reklamě pořádaná AČRA MK
aktuální ročník 2018


Chrání vaše soukromí (Tisková inzerce)

Přihlašovatel: GUIDELINE s.r.o.




Přihlašovatel: GUIDELINE s.r.o.

Zadavatel: ISOTRA

Typ reklamy: Tisková inzerce

Kreativní ředitel: Lukáš Bouška